ITRAX kapsułki

  • ITRAX kapsułki
Producent: Axxon
Kategoria leku: Przeciwgrzybicze
Skład: itrakonazol
Lek niedostępny w sprzedaży wysyłkowej
In stock
Dodaj do przechowalni Dodaj do porównania
Opis szczegółowy
Producent: Axxon
  • ITRAX jest lekiem zawierającym itrakonazol i stosowanym w leczeniu zakażeń grzybiczych i grzybic m.in. narządów płciowych, błon śluzowych, łupież pstry, grzybice układowe, kryptokokoza układowa.

Skład:
itrakonazol (Itraconazolum)

Wskazania:
- zakażenia narządów płciowych - grzybica pochwy i sromu
- zakażenia skóry, błony śluzowej lub oczu
- łupież pstry
- kandydoza jamy ustnej
- grzybicze zakażenie rogówki
- grzybice paznokci wywołane przez dermatofity i (lub) drożdżaki
- grzybice układowe - aspergiloza układowa i kandydoza układowa
- kryptokokoza układowa (w tym kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
- w przypadkach braku skuteczności leczenia pierwszego rzutu; histoplazmoza, sporotrychoza, parakokcydioidomikoza, blastomikoza

Działanie:
Itrax jest lekiem przeciwgrzybiczym o szerokim zakresie działania. Lek zaburza syntezę ergosterolu w komórkach grzybów. Itrakonazol hamuje wzrost takich grzybów jak dermatofity (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum); drożdżaki (Candida spp., w tym C. albicans, C. glabrata i C. krusei, Cryptococcus neoformans, Pityrosporum spp., Trichosporon spp., Geotrichum spp.); Aspergillus spp.; Histoplasma spp.; Paracoccidioides brasiliensis; Sporothrix schenckii; Fonsaecaea spp.; Cladosporium spp; Blastomyces dermatitidis; Pseudallescheria boydii; Penicillium marneffei oraz inne drożdżaki i grzyby. Spośród drożdżaków Candida spp. najmniej wrażliwe na działanie itrakonazolu są Candida krusei, Candida glabrata i Candida tropicalis, które wykazują niekiedy całkowitą oporność na działanie leku in vitro. Lek szybko się wchłania po podaniu doustnym, a maksymalne stężenie występuje po 2-5 h. Biodostępność itrakonazolu wynosi ok. 55%. Jest ona największa, jeśli kapsułki przyjmuje się bezpośrednio po obfitym posiłku. Lek wiąże się w osoczu z białkami w 99,8%. Itrakonazol jest bardzo dobrze i szybko dystrybuowany do większości tkanek. Stężenie leku w płucach, nerkach, wątrobie, kościach, żołądku, śledzionie i mięśniach jest 2-3 razy większe niż w osoczu. Stężenie w mózgu odpowiada stężeniu w osoczu. Metabolizm zachodzi w wątrobie głównie z udziałem CYP3A4. Wydalanie substancji zachodzi w postaci nieczynnych metabolitów z moczem (ok. 35%) w ciągu 1 tyg. oraz z kałem (ok.54%).

Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na itrakonazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- jednoczesne stosowanie następujących leków:
- substratów metabolizowanych przez CYP3A4, mogących spowodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (astemizol, beprydyl, cyzapryd, dofetylid, lewacetylmetadol (lewometadyl), mizolastyna, pimozyd, chinidyna, sertindol i terfenadyna)
- inhibitorów reduktazy HMG-CoA metabolizowanych przez CYP3A4, takich jak lowastatyna i symwastatyna
- triazolamu i podawanego doustnie midazolamu
- alkaloidów sporyszu, takich jak: dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina i metyloergometryna (metyloergonowina)
- nizoldypiny
- rozpoznane zaburzenia czynności komór serca, takie jak zastoinowa niewydolność serca lub zastoinowa niewydolność serca w wywiadzie, z wyjątkiem leczenia zakażeń zagrażających życiu lub innych ciężkich zakażeń
- ciąża
- kobiety w wieku rozrodczym, leczone preparatem powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji - należy ją kontynuować, aż do okresu wystąpienia krwawienia miesiączkowego po zakończeniu stosowania leku

Dawkowanie Itrax:
Lek podaje się doustnie. Połykać w całości po posiłku. Dawkę i częstość dawkowania ustala indywidualnie lekarz. Stosuje się dawki od 100 mg do 200 mg.

Opinie użytkowników
pixel